Hva er Satya Yoga

Filosofien bak yoga er alltid ledesnoren og grunnen til at vi sprer det budskapet vi gjør. Satya betyr sannhet. Dette kan forstås som en sannhet til dine omgivelser, til deg selv, kroppen, tankene og vanene dine.

 

Vårt mål for Satya Yoga er å hjelpe deg å oppdage disse sannhetene, å oppdage nye sider ved deg selv, både på yogamatten og utenfor.

 

Effektene av å la yoga bli en del av hverdagene og rutinene fører ofte med seg en  selvinnsikt som gjør deg sterkere individuelt og sosialt.. En økt bevissthet på hvordan hele kroppen fungerer gir en åpenbaring både med tanke på det fysiske og det mentale. Yoga gir en mulighet til å se forbi alt hva hverdagen bringer med seg av stress, skader, sykdom og uro, og gjør oss i stand til å se hva man egentlig er i stand til.

 

Sannheten om alt hva livet har å by på, er målet. Yoga er verktøyet.

 

Vårt mål er å sette det hele i perspektiv.